Sta in je kracht en kom uit je schulp !

Methode de Stad van Axen

Kinderen brengen een groot gedeelte van de dag door op school waarbij ze deel uitmaken van een groep leeftijdsgenoten. Ieder kind is uniek en reageert op een eigen manier op gebeurtenissen in de klas. Gedrag van de een botst soms met dat van de ander. Tot op zekere hoogte is dat niet erg; ook van botsen kun je leren. Anders wordt het als het ten koste gaat van de sfeer en de veiligheid binnen de groep. Kinderen kunnen zich anders voor gaan doen om stoer gevonden te worden of erbij te horen. Anderen kunnen hier dan weer meer onzeker of angstig van worden en in hun schulp kruipen. Kinderen dagen uit, reageren op elkaar, nemen een bepaalde rol aan in de groep en er ontstaan vaste patronen. Door kinderen bewust te maken van deze patronen en te oefenen met nieuw gedrag, ontstaat er ruimte waarin ieder kind zich meer begrepen voelt en beter leert anticiperen op het gedrag van de ander.  


 

'De stad van Axen', een methode ontwikkeld door psychotherapeut Ferdinand Cuvelier is heel goed bruikbaar om een groep uit een impasse te halen. De aanpak is gebaseerd op de Roos van Leary . Met dit model worden relaties tussen mensen in een groep zichtbaar (Remmerswaal, 2011*). De Roos van Leary is onderverdeeld in acht verschillende vormen van gedrag. Binnen de Stad van Axen zijn dit er zes in de vorm van dieren. Het doel is om vanuit het centrum per situatie te kijken welk gedrag het beste past. Met dieren als metafoor voor gedrag, is het voor kinderen een leuke en gemakkelijke manier om te oefenen; gedrag aan- of af te leren en te ervaren wat voor invloed dit heeft op anderen. 
 
Deze training is voor kinderen vanaf groep 5. In overleg met de school wordt gekeken hoe lang het traject loopt. De prijs is afhankelijk van de duur van het traject. De Stad van Axen is zowel bruikbaar voor een hele klas, voor een kleinere groep waarin bepaald gedrag sterk naar voren komen of als er sprake is van pesten. 
 
 * Remmerswaal, J. (2011). Handboek groepsdynamica. Een inleiding op theorie en praktijk. 10e druk. 
 * Afbeelding Stad van Axen afkomstig van Pinterest.