Sta in je kracht en kom uit je schulp !

Kinderen en jongeren

Dramatherapie is heel geschikt om kinderen en jongeren te helpen die problemen ervaren op sociaal en emotioneel vlak. Hieronder enkele voorbeelden van hulpvragen waarbij ik als dramatherapeut iemand kan leren omgaan met gevoelens en moeilijke situaties. 
 
Ik heb ervoor gekozen om niet de terminologie van de DSM (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders) te gebruiken, aangezien ik mijn aanbod voor een breder publiek geldt. 

Zelfvertrouwen

Kinderen en jongeren krijgen vaak op jonge leeftijd al te maken met prestatiedruk. Dit kan uitmonden in grote angst iets verkeerd te doen, niet goed genoeg te zijn in iets, dom gevonden te worden of te falen. Dit kan funest zijn voor het zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen dat zo belangrijk is om de uitdagingen in de kleine en later grote wereld aan te kunnen. 

Uiten en/of reguleren van emoties

Niet iedereen is in staat om zich verbaal uit te drukken. Kinderen en jongeren die hier moeite mee hebben reageren ook op emoties, maar op een andere, vaak minder adequate manier. Het reguleren van emoties lukt niet. Zij worden verdrietig, apathisch of reageren boos op de omgeving.
 
Het omgaan met emoties die gepaard gaan met heftige gebeurtenissen zoals verlies door dood of scheiding kan ook problematisch zijn. Aspecten als eenzaamheid, schuldgevoel, loyaliteit, onzekerheid spelen een rol en kunnen een flinke wissel trekken. Machteloosheid kan zich vertalen in sterke behoefte aan controle of het opzoeken en oprekken van grenzen.
 
 

Emoties herkennen

Sommige mensen leven in hun eigen wereld en hebben veel last van prikkels. Deze mensen handelen vaak volgens een vast patroon en zijn weinig flexibel in de omgang. Ze kunnen moeilijk emoties herkennen en weten niet hoe ze in bepaalde situaties moeten handelen of reageren. Mensen die hier soms boos, onbegrepen en ongelukkig door worden. Persoonskenmerken zullen niet veranderen. Ermee leven en aanwenden om er wat moois mee te doen, is wél mogelijk.

Concentratie, omgaan met prikkels


Speelse kinderen en jongeren met een korte spanningsboog die behoefte hebben aan afwisseling of fysieke uitdaging, zijn soms in het nadeel bij een leeromgeving waar hoge eisen gesteld worden aan verbale vaardigheden en concentratie. Een positieve eigenschap als creativiteit kan uitmonden in negatieve aandachttrekkerij en andere vormen van ongewenst gedrag.